ארכיון חודשי: ינואר 2012

האם יש חדש תחת השמש? / חיים שפירא – קוהלת

 אני קורא בימים אלה בהנאה רבה (גם אם בקצב לא מי יודע מה, כדרכי בימים אלה) את ספרו של חיים שפירא "קהלת", ואני מביא כאן את התיחסותו לטיעונו של "קוהלת בן דוד", שלפיה:

יעקב פורת – "קרנף צעיר משתזף", חיתוך לינוליאום

ד"ר חיים שפירא מתמודד עם טיעון קוהלתי זה באמצעות השוואה עם טיעונים, שמובאים ב"תכריך של סיפרים" של עגנון ובשיר של לאה גולדברג, כדלהלן:

יעקב פורת – "נוף", חיתוך לינוליאום

וחיים שפירא מסכם מבחינתו כך: "אף על פי שהכל כבר היה והכל יקרה שוב ושוב, הכל חדש תחת השמש.

כל רגע ורגע של אור וחום שהשמש מעניקה לנו הוא מעשה חדש תחת השמש, אף על פי שכבר קרה הדבר אינספור פעמים וגם יקרה פעמים אין ספור.

לדידנו, כל דבר שכבר אירע, שמתרחש זה עתה או שיקרה בעתיד – הוא חדש תחת השמש".

ואני נוטה להסכים עימו – ואפשר שעבודותיי שמצורפות לרשימה זאת (שבכולם יש שמש ו"דברים" תחתיה) יש בהם לאשר במידה מסויימת את הסכמתי זאת…(אף שמלכתחילה הם לא נועדו כהוא זה להתמודד עם – ו/או אפילו להתיחס אל – הטיעון הנדון של קוהלת).

יעקב פורת – "שני פרופילים ושמש", חיתוך לינוליאום

 בניגוד לטיעונו של קוהלת, יש אפוא יום-יום חדש תחת השמש!

אפילוג:

שרה בכור ציטטה בהקשר לרשימתי זאת את האמירה של נתן אלתרמן "גם למראה נושן יש רגע של הולדת" (מתוך השיר "ירח") – שהיא בהחלט רלוונטית לנדון ברשימה. והואיל והצגתי לפני שנים אחדות תערוכה, שהמשפט האלתרמני היה כינויה ושמה (יעקב פורת: "גם למראה נושן יש רגע של הולדת" – מוזיאון בית התנ"ך, פברואר  2007) מעידה אף היא, שהתפיסה הנוגדת את המוכרז על ידי קוהלת אכן מקובלת עלי.

  Bible Museum- Opening Ceremony

הצבי על הרי האורן

השיר הוא האיקו (כך נראית מילה זאת ביפנית – 俳句), ככל הנראה של NAKATOMI NO YOSHINOBU בן המאה ה 10,  בתרגומה של לאה גולדברג.

הכיתוב היפני של השיר שלהלן הוא מעשה ידיה של ידידה ילידת יפן – שלא הכירה את השיר במקור (= בשפת אימה) והיא רשמה את תרגומו לפי בקשתי בכתב ידה, כמובא להלן.

וגם אם איני יכול לקבוע בוודאות, אם תרגומה זהה ממש למקור, אני נוטה להניח לכל הפחות מתוך הכרותי את המתרגמת, שהוא די קרוב אליו.

הציור: יעקב פורת – איילה (משנות התשעים…), שנוצר בלי כל קשר לשיר, ושנראה לי במבט לאחור ראוי להיות מובא בסמוך אליו.

תרגום אנגלי: 

NAKATOMI NO YOSHINOBU (10th century)

The deer on pine mountain,
Where there are no falling leaves,
Knows the coming of autumn
Only by the sound of his own voice.

אברהם שלונסקי, אבשלום קור ו"המחשב האלקטרוני" בשנת 1968

ראו בקישור הבא:  שלונסקי והמחשב

גם אם הנחתו של שלונסקי, שלפיה ה"מחשב האלקטרוני" הוא "אחת האמונות הנאיביות של המין האנושי" לוקה בעיקרו של דבר ב"נאיביות"  יתרה ובאי-יכולת לתפוס ולהבין (שניתן להבינה בשים לב למועדו של הראיון) את מלוא עוצמתה של ה"מהפכה", שה"מחשב האלקטרוני" עתיד לחולל, הוא צדק  בעיקרו של דבר בהנחתו, שהוא לא יוכל לעולם להוות תחליף ל"אני היוצר הבלתי אלקטרוני".  

אברהם שלונסקי – 1968

על הערתו של אבשלום קור הצעיר בהקשר לאפשרויות העתידיות המסתמנות של "מלאכת התרגום בידי מחשב אלקטרוני", משיב שלונסקי כי "המחשב האלקטרוני לא יוכל בשום פנים ואופן לבוא במקום האני היוצר הבלתי אלקטרוני […] כשם ששום תקליט לא יוכל לבוא במקום ישה חפץ על הבמה"* 

מתוך הפרספקטיבה של  25 השנים שעברו מאז טיעונו זה של שלונסקי ניתן לומר בוודאות, ששום תכנת  תרגום (לא זו של גוגל ולא זאת של  Traduka) לא מסוגלות לתרגם כראוי (נכון לעכשיו לפחות) אפילו טקסטים אינפורמאטיביים פשוטים יחסית, ובוודאי שאינן מסוגלות לתרגם טקסטים ספרותיים ולספק באופן הולם וראוי את "המילה המיוחדת, הנסית, החד-פעמית, המאגית" ו/או את הריתמוס ואת ה"מוסיקה" של הטקסט המתורגם**.

אבשלום קור – 1968

*הראיון במלואו מצוי בקישור הבא: 

 http://23tv.co.il/1487-he/Tachi.aspx 

**פחות מוצלחת היא האנלוגיה עם "ישה חפץ על הבמה" לעומת ישה חפץ על גבי תקליט – שכן המשל לא ממש מקביל לנמשל.

פרננדו פסואה – שיר וציור

יעקב פורת / מחווה לפרננדו פסואה