ארכיון חודשי: ינואר 2013

סקיצות מהירות

אני סורק בימים אלה רישומים מהירים (שמאות רבות מהם נצטברו במהלך השנים בתיקים ובקלסרים) ומאכסן אותם במחשב…

מדובר ברישומים מהירים ובשירבוטים, שנוצרו בהקשרים רבים ושונים: במהלך ישיבה בבתי קפה (בארץ או בחו"ל), במהלכן של ישיבות מורים, בשעת מבחן בכיתת תלמידים, במטוס בשעת טיסה, במהלכה של צפייה בטלויזיה ועוד כיוצא באלה.

חלקן של רישומים-מהירים אלה מבוססים על "מודלים" חיים שהיו לנגד עיניי בהקשרים שנימנו לעיל וחלקן הן פרי התבוננות פנימה לתוך עצמי (ו/או "דמיוניות" בעליל).

Head of a Woman

Head of a Woman

Head of a Man

Head of a Man

העליתי לאתרי שתי סדרות וניתן לראותן באמצעות הקישורים הבאים:

מתוך פנקסי רישומים 1  /  מתוך פנקסי רישומים 2

מתוך פנקסי רישומים 3 / מתוך פנקסי רישומים 4