ארכיון חודשי: ינואר 2015

מראות שלג

המהומה סביב מזג האויר החורפי [שעומדת להגיע לקיצה] בימים אלו בארצנו הקטנטונת  העלתה בזכרוני חודש ינואר אחר – בפולין בשנת 2006– שבה הטמפרטורה הייתה סביב 20 מעלות מתחת לאפס [20-], ושלא התקיימה בה כהוא זה מהומה בהקשר זה.

פולין ינואר 2006

פולין ינואר 2006

שהייתי בחודש זה בפולין התקיימה בהקשר לפתיחת תערוכתי "שיחות עם קפקא" בעיירה מינסק מזובייצקי [כ 50 ק"מ מוורשה] – שהצילום הימני העליון הוא מן המקום הזה –  ושבעקבותיה נסעתי לוורשה (בעיקר בעקבות הזנת נספח התרבות בשגרירות ישראל, שהיה בפתיחת תערוכתי במינסק מזובייצקי, וביקש שאתארח בביתו לארוחת צהריים) – ושני הצילומים בחלק התחתון הם צילומים מעיר זאת – ומוורשה נסעתי לקרקוב, שם התקיימה תערוכתי הנ"ל במאי 2005, שלפתיחתה לא התאפשר לי להגיע (והבטחתי למארגן התערוכה ב Krakow, Center for Jewish Culture  , שבהזדמנות הראשונה שאזדמן שוב לפולין אבוא לבקרו – וינואר 2006 הייתה ההזדמנות הראשונה. הצילום השמאלי העליון הוא מביקורי זה בקרקוב.

מבט מחדרי במלון Rejtan בוורשה

מבט מחדרי במלון Rejtan בוורשה

בשני הקישורים שלהלן ניתן למצוא מידע על תערוכתי בשני המקומות שהוזכרו לעיל – שהיו העילה לביקורי הנ"ל בפולין בינואר 2006, כשהטמפרטורה הייתה סביב 20- ואשר בהקשר אליה לפחות לא הייתה התרגשות כלשהי… והנה שני הקישורים:

Krakow, Center for Jewish Culture – May 10-31, 2005  – Opening Ceremony

 Minsk Mazowiecki, January-February 2006 * Opening-Video