אמירות על מהות האמנות

On the Essence of Art

[Art is the axe for the iced world inside us. [Kafka

[Art is the daughter of freedom. [Friedrich Schiller

[Art is not a handicraft, it is the transmission of feeling the artist has experienced. [Leo Tolstoy

[Art washes away from the soul the dust of everyday life. [Pablo Picasso

Art is not the application of a canon of beauty but what the instinct and the brain can conceive beyond any canon. When we love a woman we don't start measuring her limbs. Pablo Picasso

[Art is a fruit that grows in man, like a fruit on a plant, or a child in its mother’s womb. [Jean Arp

[Art is made to disturb. Science reassures. There is only one valuable thing in art: the thing you cannot explain. [Georges Braque

[Great art picks up where nature ends. [Marc Chagall

[The object of art is not to reproduce reality, but to create a reality of the same intensity. [Alberto Giacometti

[Art is not a pleasure, a solace, or an amusement; art is great matter. (Leo Tolstoy

[Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old [Franz Kafka

Max Ernst (on collage): “Collage is the noble conquest of the irrational, the coupling of two realities, irreconcilable in appearance, upon a plane which apparently does not suit them.”

 

וראו גם כאן

סקיצות מהירות

אני סורק בימים אלה רישומים מהירים (שמאות רבות מהם נצטברו במהלך השנים בתיקים ובקלסרים) ומאכסן אותם במחשב…

מדובר ברישומים מהירים ובשירבוטים, שנוצרו בהקשרים רבים ושונים: במהלך ישיבה בבתי קפה (בארץ או בחו"ל), במהלכן של ישיבות מורים, בשעת מבחן בכיתת תלמידים, במטוס בשעת טיסה, במהלכה של צפייה בטלויזיה ועוד כיוצא באלה.

חלקן של רישומים-מהירים אלה מבוססים על "מודלים" חיים שהיו לנגד עיניי בהקשרים שנימנו לעיל וחלקן הן פרי התבוננות פנימה לתוך עצמי (ו/או "דמיוניות" בעליל).

Head of a Woman

Head of a Woman

Head of a Man

Head of a Man

העליתי לאתרי שתי סדרות וניתן לראותן באמצעות הקישורים הבאים:

מתוך פנקסי רישומים 1  /  מתוך פנקסי רישומים 2

מתוך פנקסי רישומים 3 / מתוך פנקסי רישומים 4

על מלחמה ועל שלום

מבחר מתוך התיחסויותיי במהלך השנים – באמצעות "ז'אנרים" שונים – לנושא השלום והמלחמה

במבט לאחור, ולאחר "ספירת מלאי" ראשונית שערכתי בעבודותיי – בעקבות "מבצע עמוד ענן" – לגבי מקומו של נושא "המלחמה והשלום" בכלל עבודותיי, נסתבר לי (במידה רבה להפתעתי), כי גם אם הוא אינו מהווה תמה מרכזית בעבודתי האמנותית, הוא בכל זאת תופס בה מקום נכבד למדי. ועולה בדעתי בעקבות גילוי זה, שהדבר הוא בעצם בלתי נמנע – מבחינתי לפחות – בשל המקום והזמן, שבהם נוצרו עבודותיי…

לגבי שני אירועים – בארצנו למודת האלימות – נוצרו אצלי שתי סדרות של עבודות, שבאמצעותן הגבתי עליהם. האירוע האחד, שקשור רק בעקיפין לנושא "המלחמה והשלום", הוא אירוע הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל – שבעקבותיו נוצרה סדרה לא קטנה של עבודות, שאחדות מהן הוצגו בשתי תערוכות קבוצתיות, האחת בשם  "שלום חבר" , שהוצגה במלואת שנה לרצח ב"יפת 28" ביפו, והשניה בגלריה עירונית בנתניה – באותה שנה בנוכחותה של לאה רבין ז"ל בפתיחה – בשם "חבר אתה חסר".

שלום חבר

האירוע השני היה מלחמה של ממש – "מלחמת לבנון השניה" ב 2006, שאופן ניהולה הכעיס אותי מאוד בזמנו (כעס שאני מוצא אותו מוצדק גם במבט לאחור – על אף שבמבט לאחור זכינו לשקט ארוך למדי בעקבותיה).

ובמהלכה נוצרה סדרת העבודות "קיץ לבנוני 2006" שהוצגה ב 2007 בתערוכה בשם זה  במוזיאון שבחניתה.

סקאד 1991, ציור שמן

ואולם העבודות של שתי הסדרות הנ"ל אינן העבודות היחידות, שבהן התיחסתי במהלך השנים –בדרך זו או אחרת –  לנושא המלחמה, השלום, האלימות והכאב.

שתי העבודות הראשונות (שהשניה היא בעצם ואריאציה בטכניקה אחרת על העבודה הראשונה, שנוצרו בראשית שנות השמונים) , שמכונות "שלום" (באופן אירוני אני מניח, גם אם אין לי כוונה לחרוג ממנהגי, שלא לספק פרשנויות לעבודותיי) – נוצרו לאו דווקא בהקשר לאירוע מסוים.

העבודות שלאחר מכן נוצרו במהלך האינטיפאדה הראשונה (1993-1987), במהלך מלחמת המפרץ (1991-1990) ובעיקר במהלך האינטיפאדה השניה – שהחלה בשנת 2000, ושהיו בה אירועים קשים מאוד.

מבחר מעבודות אלו העליתי לאחרונה – בתום "עמוד ענן" – לאתרי, וניתן לראותן בקישור הבא:  

על מלחמה ועל שלום

וורונה – אוקטובר 2012 Verona – October

הסרטון הזה – Verona-October 2012 – מבחינת זמן התרחשותו והקשרו – הוא המשכם של שני הסרטונים האחרונים שהעליתי ליוטיוב :  Longarone Art-Fair 2012  ו  Cortina [Dolomites]  2012. שלושתם נוצרו בעקבות השתתפותי ביריד האמנות בדולומיטים באיטליה.

עניינו העיקרי של הסרטון הראשון הוא היריד עצמו, שהתקיים ב 13-15 באוקטובר. הסרטון השני מציג את ביקורי ב Cortina  למחרת סיום היריד (ב 16 באוקטובר) ואילו הסרטון הנוכחי Verona-October 2012 מציג  את היום המסיים של ביקורי זה באיטליה, ה 17 באוקטובר,  שבו הגעתי ל Verona בשעות הצהריים לאחר נסיעה של כשלוש שעות מ Longarone (שם התקיים היריד ושם כמובן שהיתי במהלכו) לקראת שובי ארצה בטיסה של שעה אחת אחר החצות (שמהווה כבר למעשה את יום המחרת, ה 18 באוקטובר).

 

הואיל ו Verona לא נמנתה על ערי איטליה שבהן ביקרתי בעבר, והואיל ולוח-הזמנים של טיסתי לישראל – שהיה ידוע לי כמובן מראש – היה כפי שהיה, תיכננתי מראש להגיע לעירם זו של רומיאו ויוליה – בסיום ביקורי הנוכחי באיטליה – מוקדם ככל האפשר, כדי שיתאפשר לי להכירה ולו רק הכרות ראשונית.

ושבע השעות נטו שעמדו לרשותי משעת הגעתי אליה ועד לשעת טיסתי איפשרו לי אכן להכיר במידה "סבירה"  את עיקר "אתריה" של העיר הזאת. ואפשר שהסרטון משקף את ההכרות הזאת – ביני ובין Verona…

זכרונות משנת 2000

הידיעה ב"ישראל היום" (10.8.12), שלפיה "הותר לפרסום: השב"כ, צה"ל והמשטרה חשפו תשתית חמאס באיזור רמאללה" ובעיקר כי "שניים מהעצורים הודו בחקירתם במעורבות בלינץ' שבו נרצחו שני שני חיילי מילואים בשנת2000", החזירה אותי (באופן בלתי נמנע) 12 שנים לאחור, שאז – למחרת שובי מחופשה ברודוס – התרחש האירוע שזיעזע אותי (כמו את מרבית עם ישראל יש להניח) כהוגן, ושבעקבותיו נוצרו עבודות אחדות – שלא הוצגו על ידי בפומביי מעולם (להוציא שתיים מהן, שהועלו לאתרי).

להלן ארבע מן העבודות שנוצרו בשנת 2000, ועבודה נוספת שהיא עיבוד הצילום מן הרשימה הנ"ל ב"ישראל היום".

שלום 2000 

 

"ביום קיץ יום חום"

(כשמו של שיר ידוע של ביאליק. ולמותר להסב את תשומת הלב לאלמנטים של ה"גרניקה", שמככבים בעבודה)

רמאללה אוקטובר 2000

שלום עכשיו – 2000

"שלום עכשיו" (העבודה היא משנת 2004 רכושו של ד"ר מאיר אדות)

ולבסוף: "עיבוד" הצילום מן הרשימה הנ"ל ב"ישראל היום" – שכוחו בו…

שלום 2000-2012 (עיבוד הצילום מן הרשימה הנ"ל ב"ישראל היום")

הרשימה ב"ישראל היום"

בורגס (ואתרים סמוכים לה) בימים רגועים הרבה יותר *

מעט רשמים מצולמים מביקורי (היחיד) בבולגריה בשנת 2008

סרטון וידיאו ביו-טיוב

צייר מקומי (מחזיק הזמנה לתערוכתי -שהתקיימה אז בישראל...)

צייר מקומי (בידו הזמנה לתערוכתי – שהתקיימה אז בישראל…)

(הקלקה על הצילום אמורה אף היא להעלות את סרטון הוידיאו)

* הועלה ליו-טיוב לפני שלושה שבועות ומועלה כאן למחרת הפיגוע החמור באוטובוס התיירים בבורגס

וראו: להמשיך ולא לאבד תקווה

"שתי הבחינות" של קפקא

 

יעקב פורת - "שתי הבחינות" של קפקא

"הלילה ארבתי"

מצורף קישור לצילום של טקסט – ובו ניתוח מפורט לשיר "הלילה ארבתי" של ביאליק. הניתוח פורסם בכתב עת יהודי בבואנוס איירס (לפני המון שנים), במהלך שהותי שם כשליח ב"מדרשה העברית" (בי"ס גבוה למדעי היהדות) – שבה לימדתי ספרות.
 
לא אידיאלי לקרוא מתוך טקסט מצולם (בעיקר מטקסט מראשית שנות ה 70 של המאה שעברה, שהודפס בבואנוס איירס שבארגנטינה…) – ואפשר שה"מזורקה" של שופן שמושמעת ברקע מהווה פיצוי מה לאי הנוחות הזאת… ראו בקישור הבא:
 
 

הַלַּיְלָה אָרַבְתִּי עַל-חַדְרֵךְ

וָאֶרְאֵךְ שֹׁמֵמָה הֶחֱרַשְׁתְּ;

בְּעֵינַיִךְ הַנְּבוּכוֹת בַּחַלּוֹן

נִשְׁמָתֵךְ הָאֹבְדָה בִּקַּשְׁתְּ –

 

בִּקַּשְׁתְּ אֶת-גְּמוּל חֶסֶד נְעוּרָיִךְ –

וְאַתְּ לֹא-רָאִית, אֲהוּבָתִי,

כִּי כְּיוֹנָה חֲרֵדָה בְּחַלּוֹנֵךְ

הִתְחַבְּטָה, הִתְלַבְּטָה נִשְׁמָתִי.

 

יעקב פורת – דמדומים

יעקב פורת – דמדודמים

(למותר לציין, ששתי עבודותיי שלעיל "מתקשרות" לדעתי לשיר הנדון, גם אם מלכתחילה הן נוצרו בלי כל קשר אליו…)

'מקף' – כתב עת חדש לספרות

הזמנה לערב ההשקה

 ניתן למצוא בגיליון שירה, קטעי פרוזה, מסות, שירים מתורגמים, מאמר, ראיון, ציורים של יעקב פורת, האמן המלווה של הגיליון, וכן דברים שכתב על ציוריו. כמו כן נמצא בו מחזה קצר פרי עטו (או נכון יותר פרי מחשבו) של עומר שין – לוחם סדיר בנח"ל, שין הוא צעיר המשתתפים, והגיליון מהווה מקום מפגש ליוצרים צעירים לצד יוצרים ותיקים ומוערכים כמו המשורר והמתרגם שלמה אביו. הגיליון הוא רב גילאי ורב תחומי. משתתפת בו גם הזמרת והמלחינה ירונה כספי וכן שועי רז, יובל גלעד, מילי שם, ואנטון פפרני.

יעקב פורת - ללא כותרת (מתוך "שיחות עם קפקא")

יעקב פורת – ללא כותרת (מתוך "שיחות עם קפקא") 

ערב ההשקה יתקיים ביום ג', ה-22.5, בשעה 20:30 בתיאטרון הקרוסל, רחוב הבנקים 7 חיפה.

עוד לא אבדה תקוותנו